• DOLAR
  5,2839
  % -0,37
 • EURO
  6,0005
  % -0,06
 • ALTIN
  227,8397
  % 1,10
 • BIST
  101.742
  % 0,01
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Ders Saatleri Azalacak, Teneffüs Saati Artacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Ders Saatleri Azalacak, Teneffüs Saati Artacak

Ulusal Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi’ni açıkladı.

Esnek, modüler, daha eksik ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacağını gösteren Selçuk, “Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırıyoruz. Önümüzdeki süreçte bütün yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olarak olması konusunda ülke çapında bir görüş açısını da paylaşmış olacağız.” dedi.

YABANCI DİL EĞİTİMİ BAŞTAN YAPILANDIRILACAK

Mektep semt spor kulüpleri kurulacağını ifade eden Selçuk, “Veriyi kullanmak politika geliştirirken bizim açımızdan son derece kritik. Bu yüzden de öğrenme analitiği platformu oluşturuyoruz.”

Ulusal Eğitim Bakanı Selçuk, yabancı dil eğitiminin de her yerde yapılandırılacağını bildirdi.

YÖK İLE MESLEK BİRLİĞİ

Bakan Selçuk açıklamasında, “Mektep yöneticilerinin yetki sorumluluklarını arttırıyoruz. 12 Eylül’den beri hoca yetiştirme konusunda kayıtlı bir mekanizmamız var. YÖK ile işbirliği yapıyoruz. Eğitim Fakültelerinin belirli değişmesi lüzumlu. Muhakkak sayıda pilot Eğitim Fakülteleri oluşturacağız. Burada tatbik ağırlıklı araştırmalar yapılacak. Veriye dayalı yönetim bizim yine kritik unsurlarımızdan bir her birine. Öğrenme analitiği platformu oluşturacağız” dedi.

İŞTE YENİ EĞİTİM MODELİ

İÇERİK VE DILEKÇE

– Tüm okullarda Tasarım – Hüner Atölyeleri kuruluyor.
– Müfredat çocuklarımızın alaka, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.
– Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, elastik ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor.

MEKTEP GELİŞİM MODELİ

– Bütün okullarda Tasarım – Maharet atölyeleri kuruluyor.
– Müfredat çocuklarımızın alaka, yetenek ve mizaçlarına tarafından düzenleniyor.

ÖĞRENME ANALİTİĞİ ARAÇLARIYLA VERİYE DAYALI YÖNETIM

– Veriye dayalı yönetimle bürokratik iş yükü azaltılıyor.
– Eğitimin yönetiminde kullanılan bilgi tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor
– Çocuklarımızın öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kuruluyor.

ÖLÇME VE DEĞER BIÇME

– Okullarımızda yeterlik temelli değerlendirme uygulamaları başlatılıyor
– Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılıyor
– Sınavla öğrenci bölge okullar kademeli olarak azaltılıyor.
– Çocuklarımızın bütün kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘ e-portfolyo ‘ sistemine geçiliyor.

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ

– Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor
– Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor. (3 ARTI 1 YIL OLUYOR)
– Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor
– Elverişsiz koşullarda devir yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik veriliyor
– Öğretmenler ve mektep müdürleri yüksek lisanslı oluyor
– Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir iş oluyor.
– Öğretmen yetiştirme programları dilekçe ağırlıklı ayla geliyor.
– Öğretmenlere ast alan yüksek lisans imkânı geliyor
– Başarılı öğretmenler yurt dışına gönderiliyor
– Mektep yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme geliyor.
– Okul yöneticiliğinin özlük hakları iyileştiriliyor

OKULLARIN FİNANSMANI

– Okullara gelişim bütçesi veriliyor.
– Eğitim hayırseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir inşa kuruluyor.
– Diğer bakanlıklarla işbirlikleriyle eğitimin finansmanında yeni bir kapasite yaratılıyor.
– Mesleki teknik eğitim kurumlarının döner anapara gelirlerini arttırmak için yeni bir modele geçiliyor.

TEFTIŞ VE KURUMSAL REHBERLİK HİZMETLERİ

– Teftiş sisteminde rehberlik ile inceleme, araştırma ve soruşturma birbirinden ayrılıyor
– Bakanlık müfettişlerine eğitim politikalarının uygulanmalarının izlenmesine ilişkin yeni bir rol veriliyor.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

– Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi geliyor.
– Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Ulusal Eğitim Sistemimizde yeniden yapılandırılıyor
– Türk kültürüne özgü tanılama, yön belirleme, yetkinlik araçları yapılandırılıyor.
– Rehberlik araştırma merkezleri (RAM) her tarafta yapılandırılıyor.

ÖZEL EĞİTİM

– Özel gereksinmeli çocukların tespiti için Türkiye genelinde taramalara başlatılıyor.
– Lokal yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor.
– Özel gereksinimli çocuklarımız için mobil eğitim setleri oluşturuluyor

ÖZEL KABILIYET

– Özel kabiliyetli öğrenciler için mevzuat çıkarılıyor
– Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi için bir komite oluşturuluyor.
– Bilim sanat merkezleri baştan yapılandırılıyor.
– Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde mektep ve eğitim sistemindeki uygulamalar iyileştiriliyor
– Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor.
– Özel yeteneklilerin eğitimine karşın lisans ve lisansüstü hoca yetiştirme programları güncellenerek yayılımı sağlanıyor.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

– Tanıdık Olmayan dil öğreniminde kademelere tarafından farklı öğretim yöntemleri uygulanacak
– Tanıdık Olmayan dil öğretmenlerine yüksek lisans ve milletlerarası sertifika imkanı sağlanıyor
– Mektep ve program türlerine göre bambaşka dil becerileri ön plana çıkarılıyor.
– Tanıdık Olmayan dil öğrenimi dijital platformları kuruluyor.
– Yabancı dile öğreniminde erken yaş çocukları için oyun, öykü, karaoke kullanılıyor.

ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE DİJİTAL İÇERİK VE HÜNER DESTEKLİ DÖNÜŞÜM

– Dijital eğitim-öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturuluyor.
– Milli dijital içerik arşivi oluşturuluyor
– Dijital yeni tür ölçe araçları geliştiriliyor
– Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler destekleniyor.

ERKEN ÇOCUKLUK

– 5 yaş erken çocukluk eğitimi gerekli eğitim kapsamına giriyor.
– Şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği geliyor.
– Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılıyor.
– Okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için ortak ‘kalite standartları’ uygulamaya giriyor.

TEMEL EĞİTİM

– İlkokullarda not yerine maharet temelli olarak değerlendirme geliyor.
– İlkokullarda teneffüs süreleri arttırılıyor.
– İlkokul ve ortaokullarda Tasarım Hüner Atölyeleri kuruluyor.
– Eğitim tescil bölgelerinde Mektep – Semt spor kulüpleri kuruluyor.
– Türkçe temel eğitimin öncelikli alanlarından biri oluyor.

ORTAÖĞRETİM

– Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor.
– Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir inşa kuruluyor
– Çocukların alaka yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler geliyor.
– Meslek ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri geliyor.
– Bölge seçimi 9. sınıftan başlatılıyor.
– Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkanları geliştiriliyor.

FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

– Ders çizelgeleri öğrencilerin araştırma-geliştirme becerilerin iyileştirilmesi için her tarafta düzenleniyor.
– Fen ve sosyal bilimler liselerinde tahsis yapacak hoca ve mektep yöneticileri ölçütler geliyor
– Bilim insanları fen ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu oluyor.

İMAM KONUŞMACI ORTAOKULLARI VE LİSELERİ

– İmam konuşmaci okullarında program çeşitliliği korunuyor.
– Ders çeşidi azaltılıyor
– Öğrencilerin yönelimine tarafından esnek ve modüler bir yapı geliyor.
– Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor
– İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor

MESLEKİ-TEKNİK EĞİTİM

– Döner anapara gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülüyor.
– Elastik ve modüler müfredat geliyor.
– Alan eğitimleri 9. sınıfta başlıyor.
– Mesleki teknik eğitim öğrencileri okurken çalışıyor.
– Yurt dıştan mesleki teknik eğitim imkânları geliyor.
– Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştiriliyor.
– Başarılı projelere mikro kredi sağlanıyor.

ÖZEL ÖĞRETİM

– Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılıyor
– Özel öğretimde haksız rekabetin önüne geçiliyor
– Özel ve resmi eğitim kurumları arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor

YAŞAM BOYU ÖĞRENME

– Mektep dışı kalan yetişkinler için diplomaya başlıca müfredat yapısı sadeleştiriliyor.
– Yetişkinlere 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık ve beceri eğitimleri başlıyor.
– Ulusal Yaşam Boyu Öğrenme İzleme Sistemi Kuruluyor.
– Öncelikle bayan ve çocuk elde etmek üzere şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılıyor.
– Her türlü bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yaygınlaştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anaokulu Zorunlu Hale GelecekCumhurbaşkanı Erdoğan: Kreş Zorunlu Ülkü Gelecek

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
%d blogcu bunu beğendi: