• DOLAR
  5,3242
  % 0,11
 • EURO
  6,0392
  % -0,03
 • ALTIN
  227,4309
  % 0,37
 • BIST
  103.186
  % 0,67
Haberler > GÜNDEM > Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alacak! Jandarma uzman erbaş alımı şartları neler? 2018 başvuru form Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alacak! Jandarma uzman erbaş alımı şartları neler? 2018 başvuru formu

Haberler > GÜNDEM > Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alacak! Jandarma uzman erbaş alımı şartları neler? 2018 başvuru form Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alacak! Jandarma uzman erbaş alımı şartları neler? 2018 başvuru formu

Jandarma bilirkişi erbaş alım ilanı verildikten sonra, 1457 sözleşmeli uzman erbaş için başvurular alınmaya başlandı. Jandarma Genel Komutanlığı göre alınan başvurularda adaylar şartları incelerken, başvuruların nasıl yapılacağı ve uygulama da araştırılıyor. Jandarma Genel Komutanlığına Lojistik branşında (12 Branş) alacağı başvurular için son tarih olarak 29 Kasım 2018 perşembe saat 17.00’yi belirledi. Peki Jandarma sözleşmeli bilirkişi erbaş başvuru formu şartları neler? İşte Jandarma sözleşmeli uzman erbaş başvurularına dair teferruat…

JANDARMA SÖZLEŞMELİ BILIRKIŞI ERBAŞ TATBIK ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek edinmek,

b. asgari ortaokul/ilköğretim (8 Takvim) mezunu elde etmek,

c. Nüfus kaydına tarafından 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış almak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş edinmek 01 Ocak 1991 (dahil) – 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2‟deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri anekdot almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe kullanışlı değildir” raporu alarak terhis edilmemiş edinmek,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için başvuru tarihinin birincil günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan artı vakit geçmemiş elde etmek (08 Kasım 2013 tarihi ve sonrasında tahliye elde etmek.)

JANDARMA SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 dahil – 01 Ocak 1999 dahil tarihleri arasında doğanlar)

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, üç yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir. Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır. Üç yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir. Üç yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1‟de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

i. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.)

k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

m. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

n. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

o. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak. (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)

ö. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.

p. Tablo-4‟te kontenjanları belirtilen branşlara ilişkin olarak karşılarında belirtilen niteliklerden en az birine sahip olmak.

r. Her branşa ait kontenjan miktarının 5 katına kadar aday, seçme sınavlarına 3‟üncü maddede belirtilen kriterler doğrultusunda çağrılacaktır.

ÖNEMLİ UYARI: HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN, SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEREK TSK, J.GN.K.LIĞI VE SAHİL GÜVENLİK K.LIĞI İLE İLİŞİĞİ KESİLEN UZMAN ERBAŞLAR TEKRAR UZMAN ERBAŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMEZLER.

UZMAN ERBAŞ ADAYLARININ SEÇME SINAVLARINA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER

a. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken, bir adet yarım kapaklı karton (Plastik dosya getirilmeyecektir) dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

b. Adaylar sınava gelirken yanlarında;

(1) Nüfus Cüzdanı: Aslı,

(2) Ön Başvuru Belgesi: İnternetten (www.jandarma.gov.tr) yapılan ön başvuruya ait “Aday Bilgi Formu”nun bilgisayar çıktısı,
(3) Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için Tablo-2‟de belirtilen esaslara göre tanzim edilen nitelik belgesi (Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Aday (1) suret nitelik belgesini kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirecektir).

(4) Denklik Belgesi: Lise öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış denklik belgesinin sureti, lisans ve ön lisans bölümlerine dair ise istenen bölümlere göre YÖK Başkanlığından alınan onaylanmış denklik belgesinin sureti.

(5) Öğrenim Durum Belgesi (Diploma): e-Devlet çıktısı ya da onaylı sureti,

(6) Askerlik hizmetini bitirenler için Terhis Belgesi,(Aslı veya E-devlet çıktısı)

(7) Vesikalık (2) adet renkli biometrik fotoğraf, (Fotoğraflar bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak, fotoğrafların arkasında adı, soyadı ve TC Kimlik Numarası yazılı olacaktır.)
(8) (2) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (Bu belgenin örneği, www.jandarma.gov.tr internet adresinde bulunmaktadır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile talimatına uygun şekilde doldurup imzalanmış olarak getireceklerdir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişiklik yapılmayacaktır. Formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa tek kağıtta olacak şekilde çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kutusuna yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak ve kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.)

(9) Adaylar barfiks, mekik, uzun atlama ve 400 metre spor testlerine katılacaklarından; herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları tek hekim imzalı , “Spor yapmasında sakınca yoktur.” ibareli rapor,

(10) Fiziki yeterlilik sınavları esnasında yaşanabilecek sağlık problemleri ile ilgili sorumluluk adaya aittir. Adaylar Tablo 6‟daki muvafakat yazısı örneğini imzalayacak ve sınava gelirken getireceklerdir.

(11) Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olanlardan sözleşme başlangıç ve bitiş tarihini ve sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgenin aslı ve fotokopisi, (Bu belge Personel Temin Sistemine de yüklenecektir.)

(12) Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapıp terhis olanlar için askerlik yaptığı kuvvet komutanlığından (Kara Kuvvetleri K.lığı, Deniz Kuvvetleri K.lığı, Hava Kuvvetleri K.lığı, Jandarma Genel K.lığı ve Sahil Güvenlik K.lığı) alacakları ”Askeri Öğrencilik kaydının bulunmadığına” dair yazıyı,

(13) Askerlik hizmetini yapmayanlar için, örneği Tablo-5‟te bulunan “Muvafakat Yazısı Örneği”ni, (İmzalı olacak ve belge incelemesindeki görevli personele teslim edilecektir.)

(14) Hangi branşa dair tercih yapılmışsa onunla ilgili istenen tüm belgelerin aslı ve ilgili kurum veya noter onaylı fotokopisini getirecektir. Eksik/hatalı belge getirenlerin adaylıkları sonlandırılacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ jandarma jandarma bilirkişi erbaş alımı jandarma uzman erbaş alımı başvuruları jandarma uzman erbaş alımı 2018 jandarma uzman erbaş

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
%d blogcu bunu beğendi: