• DOLAR
  5,4718
  % 0,07
 • EURO
  6,2131
  % 0,15
 • ALTIN
  229,6424
  % 0,15
 • BIST
  104.608
  % 0,01
Bahçeşehir Koleji’nde herkes kendine özgü öğreniyor

Bahçeşehir Koleji’nde herkes kendine özgü öğreniyor

Sayın Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un açıkladığı 2023 hedeflerinde öne çıkanbaşlıklardan biri de eğitimin bireyselleşmesiydi. Açıklamalarında “Kitlesel eğitim, kitleselimha doğurur” diyen Sayın Selçuk, “Bu çağın teknolojisindeki gelişmelerden dolayı,öğrenmenin bireyselleştirilmesi süreci hızlanacak. Önümüzdeki süreçte kişiye özel öğrenmeiçerikleri oluşturulacak ve müfredat kişiselleşecek. Bir fabrika yemeği gibi bir şey yapıyoruz,anne yemeğine dürüst vaziyet, vizyon olmalı” sözleriyle eğitimin bireyselleşmesi yönündeatılacak adımlar hakkında anahtar sözcük verdi. 10 yıldan bu yandan Türkiye genelindeki tümkampüslerinde Kişiye Özgü Öğretim Modelini (KÖM) başarıyla uygulayan Bahçeşehir Kolejinin Genel Müdürü Sayın Istek Dağ ile eğitimin bireyselleşmesi konusundakideneyimlerini ve öğrenme stillerine göre tasarladıkları eğitim anlayışının 10 yılın sonundaki çıktılarını konuştuk.

“ÖĞRENME TARZLARI PARMAK İZİ DEK ÖZELDİR. BAHÇEŞEHİR KOLEJİNDE NASIL ÖĞRENİYORLARSA O KADAR ÖĞRETİYORUZ”

Bahçeşehir Kolejinde Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM) uyguluyorsunuz. KÖM nasıl biröğretim modeli ve uygulaması ne dek zamandır devam ediyor?

Bahçeşehir Kolejinde 10 yılı aşkın süredir Kişiye Özgü Öğretim Modelini (KÖM) uyguluyoruz.Eğitim yaklaşımımızda her daim olan bu anlayışı bir model haline getirdik. Kişiye ÖzgüÖğretim Modeli (KÖM) ile her bireyin potansiyelini en iyi şekilde kullanmasını hedefliyoruz.Görsel, işitsel, kinestetik ile sınırlandırılamayacak değin bambaşka öğrenme stili var ve öğreneninkazanımlarını eksiksiz edinebilmesi için öğrenme stillerinin özenle üstünde durulmasıgerekiyor. Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM) öğrencilerin öğrenmesini etkileyen tümfaktörleri kapsıyor.

“BİREYLERİ TEK TEK ELE BÖLGE BİR EĞİTİM ANLAYIŞI BENİMSEMELİYİZ”

Eğitimin bireyselleştirilmesi neden önemli? Eğitim standartları ile bireyselleşme arasındanasıl bir denge koymak gerekiyor?

Türkiye genelinde 125 kampüste 75 binin üstünde öğrenciye hizmet verirken okulları kaliteve altyapılar anlamında standartlaştırmak gerekli; Bahçeşehir Koleji olarak bunu sağlayabilen birkurumuz. öte yandan bunu yaparken hem öğretmeni keza de öğrenciyi biricik olarak elealmamız gerekiyor. Eğitim standartları, tek alıcı eğitim anlamına varmak zorunda yok.Öğrenme stillerindeki farklılıkları göz önünde bulundurmanın da emin standartlaraoturtulması mümkün. 10 yıldan bu yandan uyguladığımız Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM) debunun en hoş örneklerinden biri.

KÖM bize öğrencilerin her birini ayrı ayrı ele alıp onların kendi içerisindeki potansiyeli ortayaçıkarabileceğimiz ve bunun üzerinden geliştirebileceğimiz bir altyapılar sağlıyor. Bu bizim için fazla değerli. Ulusal Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk’un dikkat çekici ettiği gibi “kitleseleğitimin kitlesel felakete dönüşmesi” tehlikesinin önüne geçmeliyiz. Bunu engelleyecek tekşey de bireyleri bir bir ele bölge bir eğitim anlayışıdır.

Eğitimin bireyselleşmesi konusunda harekete geçmeyi gerekli kılan etmenler neler?

Çoğalan teknolojiyle birlikte eğitim paradigmaları değişiyor. Artık veri değil beceri temelli olarak bireğitim anlayışı laf konusu. Salt bilgi sahibi olmanın geleceğe yönelik beceriler kazandırmadığıanlayışıyla ilerlemek durumundayız. Bunun temeli de tekrar çocuğu tanıyıp onunyeteneklerine, ihtiyaçlarına, beklentilerine ve eğilimlerine kadar aksiyon alabilmekten vegeliştirebilmekten geçiyor.

“TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ BİZE KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRETİM MODELİNDE DAHA BIREYSEL DOKUNUŞLAR YAPMA İMKANI SAĞLIYOR”

Değişimi temin etmek konusunda işin teorik kısmını oluşturmanın ötesinde uygulamada neleryapıyorsunuz?

Değişen paradigmalar yalnızca eğitim modellerimizde değişimleri zorunlu kılmıyor aynızamanda bunu olası kılıyor ve hızlıca gerçekleştirmemizi sağlıyor. Teknolojinin gelişimibize Kişiye Özgü Öğretim Modelinde daha kişisel dokunuşlar yapma imkânı sağlıyor. Bilgi vebeceri eksiklerini görüp tespit edip envanterler oluşturma aşamasında teknolojidenfaydalanıyoruz. Dijital portfolyolar bu işin bir ayağı. Bu şekilde akademik ve sosyal gelişimiyakından izleme, eğilimleri ve varsa kazanımlardaki eksiklikleri daha isabetli ve seri tespitetmemiz artık olası. Bu çıktılar doğrultusunda eğitimi çocuğun ve öğretmenin ihtiyaçlarıdoğrultusunda yeniden değerlendirilip başvuru şansı buluyoruz. Bunun yanında sadeceölçme ve değer biçme için yok uygulamalarda keza derslik dışı ortamlarda, bütün sosyalyaşamda ayrıca derslik ortamlarında öğrenci öğrenci dokunabilme şansı buluyoruz. Yaniteknolojiyi de bu yönde göstermek olası. Biz de bunları yapıyoruz.

Bahçeşehir Kolejinin Genel Müdürü Arzu Dağ

Eğitim materyallerinin kişisel öğrenmedeki yeri konusunda neler bildirmek istersiniz?

Eğitimde çok ve dağıtılmış materyaller kullanıyoruz. zaman zaman velilerimiz tarafından olsun,kurumumuza yeni katılan öğretmenlerimiz göre olsun bu olağandışı bulunuyor ancakfarklı öğrenme stillerine dokunabilmek için bunu yapmak durumundayız. Kullandığımız dijitalaraç gereç, dokunsal, görsel ve işitsel öğrenme stillerine hitap ediyor. Yaş gruplarımız dijitaleçok meyilli, bu yatkınlığın avantajını kullanıyoruz. Videolardan yararlanarak ayrıca görsel hemişitsel öğrenenlere ulaşıyoruz. Dijital materyallerin açık havada çok sayıda hikâye kitabımız var. Bukitapların bir kısmını proje kitabı bir kısmını ders aracı olarak kullanıyoruz. Kullanırken deyine öğrenen profilini göz önünde bulundurarak etkinliklerini yapıyoruz. 3 boyutluçalışmalarımız var. Çocuk ayrıca kitabı okuyor keza katlıyor, çiziyor; bu sayede tekrar dokunsalbaşta olmak üzere öbür öğrenme stillerine hitap etme olanağı buluyoruz.

10 yıldan bu yanlamasına Kişiye Özgü Öğretim Modelini Türkiye genelinde uygulayan bir kurumolarak, bu eğitim anlayışının öğrenci, öğretmen ve veli boyutunda yararlarından bahsedermisiniz?

Öğrenci boyutundan uzun uzun bahsettik aslında. Kişiye Özgü Öğretim ile öğrencileri farklıaçılardan bireysel olarak değerlendirerek keza akademik ayrıca sosyal anlamda kazanımlarınıneksiksiz olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Muhakkak işin hoca ve veli boyutu da çocuğun eğitim sürecine katkısı açısından kayda değer. Bahçeşehir Koleji olarak Kişiye Özgü Öğretim Modeliiçin ayrıca teorik ayrıca de materyaller açısından eksiksiz çalışan bir sistem oluşturduk ve busistem yıllar içinde çok güzel bir şekilde rayına oturdu. öte yandan işin kullanım kısmınıyapacak kişi öğretmendir ve rehberlik bölümüdür. 1. derslik öğrencilerinde mektep öncesindengelen çocuklar için tanınma çalışmaları yapılıyor. Birçok envanterden yararlanılıyor ancaköğretmenin de öğrencilerini tanıması ve öğrenme stillerinin farklılıkları açısından doğrudeğerlendirebilmesi kayda değer. Bunu karşılamak için öğretmenlere meslek içi eğitim veriyoruz,ayrı öğrenme stillerini tanıtıyoruz. Bu şekilde anlattığımızda öğretmenlerin öğrencilere bakışaçısı da farklılaşıyor. Öğrencileri tanımaları gerektiğini söylüyoruz. Âmâ noktalarına dikkatetmelerini söylüyoruz. Öğretmenlerimizin manzara açılarını genişletiyoruz. Kendilerinden yolaçıkmalarını sağlıyoruz. Öğretmenler sınıfa girdiğinde önyargılarından kurtulmuş oluyorlar.Örneğin “afacan” gibi, “zeki fakat çalışmıyor” gibi ifadeler asla kullanmıyoruz.Öğretmenlerimizin güncel terminolojiye hâkim olmaları çok manâlı. Bilimsel bir şekildeöğrenenlerin stillerini tanımlamaları gerekir. Iş içi eğitimlerle bunu sağlıyoruz. Buşekilde dokunduğumuz için öğretmenler de bu manzara açısını özümsüyor.

3. sınıftan itibaren ise Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümümüz göre KişiselÖğrenme Stili (KÖS) testi yapılıyor ve bu rapor eşliğinde rehber öğretmen öğrenciye ve veliyedanışmanlık yaparak onları öğrencinin öğrenme stili konusunda bilgilendiriyor. Dolayısıylaveli boyutunda da farkındalık oluşturuyoruz. Böylece çocuklarıyla ilgili realist beklentileriçine girmeleri, realist hedefler belirlemeleri ve çocuklarının ayrıca öğrenme stillerini keza deihtiyaçlarını ve eğilimlerini bilimsel bir manzara açısıyla bitmiş değerlendirmelerini sağlamışoluyoruz.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİN KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRETİM MODELİNİN 3 ADIMI

Bahçeşehir Kolejinde uygulanan Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM) 3 temel adım üstünde ilerliyor. Bu adımlardan ilki; “Nasıl öğreniyorum?” Bu adımda öğrencilerin öğrenme stillerinin saptama edilmesi için “Bireysel Öğrenme Stili Testi” (KÖS) uygulanıyor. Bu test ile her öğrencinin hangi öğrenme stillerine yatkınlığı olduğu saptama ediliyor. İkinci adımda Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS) ile o zamana değin öğrenilen konularda öğrencinin durumu ve kazanımlarındaki eksikliklere odaklanılarak neyi, ne değin öğrendiği tespit ediliyor. Kişiye Özgü Öğretim Modelinin (KÖM) üçüncü basamağında ise “Metodbox” uygulaması ve “STOYS” sistemi yer alıyor. Ne süre ve nasıl baştan yapabileceğine dair teknolojinin olanaklarından yararlanılan bu basamakta öğrenci, hoca ve veli üçgeninde kazanımların takibi, yetersiz kalan kazanımlarda eksikliklerin giderilmesi için izlenecek yolun belirlenmesi süreçleri yürütülüyor ve yardımcı materyallerle eğitim destekleniyor.

“SOSYAL PEŞINE DÜŞÜP TAKIP PROGRAMI” İLE UYGULAMALI DERSLERDE EKSİKSİZ

PEŞINE DÜŞÜP TAKIP Bahçeşehir Kolejinde uygulamalı derslerde erken çocukluk eğitimden 8. sınıf sonuna kadar spor ve sanat eğilimleri “Sosyal Takip Programı” ile takip ediliyor. Sosyal Takip Programında öğrencilerin sanat ve spora yönelik çalışmaları gözlemlenerek, sene içindeki gelişimleri gözlem formları yardımıyla arşivleniyor ve yıl sonunda öğrenci beceri haritaları çıkarılarak internet üzerinden paylaşılıyor. Hazırlanan portfolyolar lise geçişlerinde öğrencileri destekleyici bir özellik taşıyor. Veliler şifreleriyle bu alana giriş yaparak öğrencilerin raporlamalarını görerek çıktılarını alarak dosyalayabiliyor.

Öğrenci bilgilerinin, öğrencinin ceset eğitimi, görsel sanatlar ve müzik ders ve branş kriterlerinin, katıldığı sosyal etkinliklerinin, mektep içi ve dışarıdan almış olduğu sertifikaların, katılmış olduğu yarışma, organizasyon ve etkinliklerin, buralarda almış olduğu sertifika ve madalyaların, okul içinde gerçekleşen turnuvaların, katıldığı kamplar ve gezilerin, sınıf bazlı yapılan organizasyon görsellerinin bir arada arşivlendiği Sosyal Takip Programı; öğrenci, hoca ve veli üçgeninde yetenek, gereklilik ve eğilimlerin doğru takibini sağlıyor.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
%d blogcu bunu beğendi: